Vì Sao Có Hiệp Định Giơ-neo, Mặt Trận GPMN, Hiệp Định Pa-lê… Và Lực Lượng “Bọc Lót” Đón Gió “Ba Sọc” Hải Ngoại…? *** 1. Hiệp định Giơ-neo (Geneve 1954): Hiệp định Giơ-neo (Geneve 1954) là nền tảng pháp lý chia đôi đất nước, lấy vĩ tuyến 17 và sông Bến hải làm biên giới tạm thời giữa hai nước: VNDCCH (Bắc Việt) và VNCH (Nam VN)… Đích cuối cùng vẫn là tổng tuyển cử tái thống nhất đất nước bằng lá phiếu của người dân, có giám sát quốc tế… Tuy nhiên, phía BV đã không tôn trọng Hiệp định… dẫn đến nội chiến và quân đội Mỹ can thiệp… (1963-1973) … Vì sao có Hiệp định Giơ-neo? Năm 1945 Pháp suy yếu, bị Nhật đảo chánh ở Đông dương, sau đó Nhật bị hai trái bom nguyên tử của Mỹ và đầu hàng đồng minh… Pháp quay lại chiếm Đông dương… Lúc này đảng Việt minh của ông Hcm nổi lên “cướp chính quyền” từ chính phủ của thủ tướng Trần Trọng Kim… một chính phủ hợp pháp do vua Bảo Đại chỉ định thành lập, nhưng còn yếu về mọi mặt… Đảng VM của ông Hcm được CS quốc tế và Cs Tàu – Mao Trạch Đ yểm trợ… (Ông Hồ là người Tàu lấy hồ sơ của một người Việt, đóng giả làm người Việt yêu nước…) Việc “cướp chính quyền” là chủ trương của Mao (và CS quốc tế)… Nhiều đảng yêu nước và nhiều nhà ái quốc thật sự của VN (Quốc dân đảng, Đại Việt…) đã bị Hcm và đảng của ông tiêu diệt… (những lớp người già của miền Bắc biết rõ: VM là một đảng giết người cướp của… những ai lên tiếng hoặc không theo đều bị thủ tiêu…) Cuộc chiến Điện Biên Phủ là do Mao yểm trợ và thật sự là Pháp đã suy yếu, đồng thời cũng đã bàn giao chính quyền cho vua Bảo Đại rồi… (chuyện “đấu tranh giải phóng dân tộc” của… là xạo! Vì Pháp đã trao trả rồi, không có chuyện phải đấu tranh đổ máu… đấu tranh thật sự là “cướp chính quyền” không cho dân bầu… vì dân không bao giờ bầu cho đảng của ông Hcm là đảng đi giết người, cướp của…) VM và khối CS quốc tế lấy trận Điện Biên Phủ để ngồi vào bàn đàm phán với phe Đồng minh (Pháp, Mỹ…) từ đây đẻ ra Hiệp định Giơ-neo (1954)… Hiệp định Giơ-neo chấp nhận một nửa nước phía Bắc “giao cho Việt M”, tức CS… để họ thành lập nước VNDCCH… Miền Nam VN là nước VNCH do Thủ tướng Ngô Đình Diệm, được vua Bảo Đại chỉ định làm thủ tướng… sau đó, qua cuộc trưng cầu dân ý, vua Bảo Đại bị truất phế qua lá phiếu của người dân… và thủ tướng NĐD chính thức trở thành Tổng thống đầu tiên của nền cộng hòa: nước VNCH của người VN ra đời! Thủ tướng NĐD không chấp nhận Hiệp định Giơ-neo (theo ông, không có lý do gì giao một nửa nước VN cho VM và Hcm… là một đám “giết người cướp của”, được hậu thuẩn bởi Mao Trạch Đ và CS quốc tế…) … Nhưng cuộc đấu tranh này là giữa khối CS quốc tế (Nga- Tàu đứng đầu) và khối đồng minh (Mỹ- Pháp…) … Phía CS quốc tế họ vẫn lý luận rằng: ông Hcm và VM là “lực lượng yêu nước, cách mạng của người VN nổi lên”… và họ cũng được hậu thuẫn, yểm trợ vũ khí, mọi mặt từ khối CS… Do đó, nếu không đưa ra Hiệp định Giơ-neo thì khó ổn định tình hình VN lúc bấy giờ! Nói một cách bình dân là thà “thí cô hồn… cho phía CS một nửa nước” (để họ làm gì thì làm) để tập trung xây dựng miền Nam, còn hơn là VN cứ nội chiến dài dài… Vì phía CS quốc tế họ tiếp tục yểm trợ và chiến tranh để chiếm VN chứ không dừng… Và đó là lý do có Hiệp định Giơ-ne 1954, cơ sớ pháp lý để tạm chia đôi đất nước… 2. Tại sao có “Mặt trận Giải phóng MNVN”? Với Hiệp định Giơ-neo thì ai thích theo chính phủ nào thì họ được quyền tự do chọn… người miền Nam nếu muốn theo chính phủ miền Bắc (VNDCCH) thì họ có quyền đi “tập kết” ra Bắc và ngược lại, ai thích chính phủ VNCH (Tt Ngô Đình Diệm) thì họ có quyền vô Nam… (Có một thời gian được ấn định để người dân tự do đi lại… nhưng phía Bắc họ đã ngăn chặn, cấm đoán người dân vào Nam, nhiều nơi dân phải trốn mới đi được… trong khi miền Nam thì tự do, ai muốn thì cứ ra Bắc…) Do đó mới có người Nam tập kết ra Bắc và người Bắc “di cư” vô Nam (người Nam hay gọi bằng tên thân thiện là… “Bắc 54”, đa phần là dân Công giáo mà người Bắc hay gọi là “theo Tổng thống Ngô ĐD”…) Phía Nam trước đó (từ 1945) nhiều người cũng theo VM, vì phần lớn cũng xuất phát từ lòng yêu nước và bị ép buộc theo cũng có… Họ không hề biết về ông Hcm cũng như những thủ đoạn chính trị của Mao TĐ, CS quốc tế… phía sau ông H… Ban đầu họ được cho biết là “tập kết ra Bắc hai năm rồi về”… nhưng về sau này, những người miền Nam sống ngoài Bắc sau hai năm, rồi bốn, năm năm cũng chưa thấy về… mỗi lần gặp nhau họ thường nhắc lại câu chuyện “hai năm được về”… Sau đó bị cấm, nếu ai còn nhắc lại chuyện “hai năm được về” sẽ bị kỷ luật… cho nên mỗi lần gặp nhau, thay vì nói, họ đưa hai ngón tay lên chào nhau và cười… hành động này về sau cũng bị cấm… và họ cứ ở đó cho đến sau 30/4/1975 mới được về thăm lại quê hương, gia đình…! Nhiều câu chuyện “cười ra nước mắt” về những người đi tập kết trở về, mang những “vật quý” từ miền Bắc về tặng cho người thân trong Nam… ai cũng biết! Ngoài Bắc họ được thông tin rằng “miền Nam bị Mỹ ngụy kềm kẹp, đói khổ lầm than, ăn cơm bằng sọ dừa chứ không có chén”… và họ mang từ Bắc về Nam một cái chén Trung quốc với đôi đủa… (cái mà trong Nam cho họ không thèm) Trở lại vấn đề “tại sao có Mặt trận GPMN.VN”? Về mặt pháp lý thì coi như VN trở thành hai nước: VNDCCH (Bắc) và VNCH (Nam VN)… Theo công pháp quốc tế thì không một nước nào được dùng vũ lực tấn công, thôn tính nước khác… Cho nên, miền Bắc nếu tấn công miền Nam bằng quân sự là vi phạm công pháp quốc tế… Do đó, nhiều cán bộ người Nam, sau khi tập kết ra Bắc, họ được huấn luyện, học tập… sau đó cho quay về Nam (gọi là “quần kết”)… Những người này (gọi là CS miền Nam) trở về Nam họ thành lập lên cái gọi là “Mặt trận GPDTMNVN”… Họ xưng họ là “chính phủ lâm thời Cộng hòa MNVN”… hay còn gọi là “chính phủ Trung lập”… Với tư cách này, họ “tự do đánh phá miền Nam dưới sự yểm trợ của miền Bắc và CS quốc tế”…! Chính phủ Hoa kỳ và Cp VNCH biết rõ họ là ai… nhưng về “lý” thì họ có quyền đấu tranh… Bởi VNCH là một thể chế tự do, dân chủ… Vì dân chủ nên họ có quyền lập ra tổ chức chính trị để chống lại chính phủ hợp pháp VNCH và họ có quyền đòi “Mỹ cút khỏi VN”… cũng như nhiều thủ đoạn khác… (khủng bố người dân, chửi VNCH là tay sai, bán nước cho Mỹ… v.v… còn họ là “trung lập, đấu tranh vì dân tộc”…) Sau mười năm giúp VNCH giữ nước… (1963-1973) Cp HK thấy sự có mặt của họ ở VN không giải quyết được vấn đề ổn định, hòa bình và chấm dứt chiến tranh, nhất là với cái gọi là “chính phủ CHMNVN” (CsMN)… họ liên tục xúi sinh viên xuống đường đòi “đế quốc Mỹ phải cút khỏi miền Nam VN”… Chính phủ HK quyết định rút khỏi VN để thực hiện một chiến lược lớn hơn, theo kế sách và cố vấn của Moise Dayan (tướng độc nhãn Do thái): Để cho CS chiếm trọn VN rồi tính sau…! (muốn thắng CS phải để CS thắng) Hiệp định Pa-lê (Paris 1973) ra đời với nội dung na ná với Hiệp định Giơ-neo (1954), đích đến của nó là “Tổng tuyển cử”, là bầu ra một chính phủ thống nhất “Ba thành phần”: VNDCCH, VNCH và “CHMNVN”… (chính phủ miền Bắc, Chính phủ Sài gòn và “mặt trận GP miền Nam”) Đại diện của “ba chính phủ” này sẽ đứng ra cho dân bầu cử và thống nhất thành một chính phủ chung… Đi đến thống nhất hai miền Nam Bắc và chấm dứt chiến tranh… với điều kiện là “Mỹ rút khỏi miền Nam VN”! Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu lúc đó không chấp nhận bản Hiệp định Pa-lê và không ký… nhưng phía HK đã thương lượng với Bắc kinh (giao miền Nam cho CS Tàu) đồng thời phía “chính phủ MTGPMN” nổ lực xúi giục các cuộc biểu tình đòi Tt Thiệu phải từ chức… (vì Tt Thiệu không chấp nhận, không ký Hiệp định Pa-lê) Họ lên án “ông Thiệu còn ngồi đó là còn chiến tranh”… v.v… Tt Thiệu về sau này phải ký Hiệp định… vì không ký thì không có viện trợ để giữ nước… Nhưng có ký cũng như không, vì chiến lược của Cp HK là “giao miền Nam cho Bắc kinh”! Cho nên khi Bắc Việt ồ ạt tấn công thì HK làm thinh, không can thiệp như lời họ đã hứa, đồng thời liên tục cắt giám viện trợ về vũ khí, các mặt… v.v… Chính phủ HK biết rõ là phía BV cũng như CS quốc tế không bao giờ tuân thủ Hiệp định… (Hiệp định Giơ-neo họ có giữ đâu?) Cho nên Hiệp định Pa-lê là một “con dao hai lưỡi” của HK…! Vì sao? – HK có lý do chính đáng để rút ra khỏi VN (mà không bồi thường chiến tranh… – Nếu VN tuân thủ đúng hiệp định: bầu cử thành lập chính phủ ba thành phần, thống nhất đất nước trong hòa bình thì người Mỹ sẽ viện trợ, tái xây dựng lại đất nước hay còn gọi là “bồi thường chiến tranh”… người Mỹ sẵn sàng làm việc này…) – Với Hiệp định Pa-lê, nếu phía CS quốc tế vi phạm (mà vi phạm là cái chắc) thì người Mỹ, Cp HK có thể đưa chính phủ VNCH trở về “như trở bàn tay” bất cứ lúc nào họ muốn (nếu cần thiết bằng quân sự và) bằng công pháp quốc tế! Cho nên, trong ngày 30/4/1975, chuyện kể rằng lúc đó, Tổng thống HK, ông Nixson đang chơi tenis, một nhân viên chạy vào báo tin, nói nhỏ vào tai ông: CS đã vào Dinh độc lập Saigon… thì ông quăng vợt lên và nói “người Mỹ đã thắng”! Như vậy có thể nói rằng câu chuyện 30/4 là một cái đích trong chiến lược của người Mỹ hoặc chính phủ HK! Chính phủ HK muốn cho người dân VN biết rõ Cp miền Bắc và “chính phủ MTGPMN”… là ai! … 3. Lực lượng “bọc lót” đón gió “ba sọc” hải ngoại… là ai? Biết rõ Cp HK sẽ tái lập VNCH và đưa lực lượng chính phủ VNCH trở về… trước hay sau, sớm hay muộn mà thôi! (Họ không biết họ đâu có đi làm chính trị?) Nhà cầm quyền HN biết chắc trước sau gì HK cũng sẽ làm việc đó! (Vì cuộc chơi này là cuộc chơi giữa tình báo Hoa nam và CIA) Tầng lớp lãnh đạo cấp cao của hai bên (Bắc kinh và Hoa Thịnh Đốn) họ không lạ gì “những nước bài và con bài của đối phương”! Vì biết rõ, HK sẽ đưa VNCH trở về… cho nên… họ, tức Bắc kinh và HN… sẽ làm gì? Nếu như trước đây họ đã đưa người quần kết về Nam để lập lên “MTGPMN” thì sau 1975, khi đã chiếm trọn VN rồi thì họ có “tha cho lực lượng quốc gia VNCH” hay không? Họ có dừng lại ở đó không? Câu trả lời là chỉ có “kẻ ngu trong chính trị” mới dừng lại! Họ có đem lá cờ “MTGPMN” ra để hô hào “đấu tranh cho dân tộc” nữa không? Họ đâu có khờ đến vậy? Họ biết rõ VNCH sẽ trở lại – đó là chiến lược của HK… – cho nên họ cũng có chiến lược đánh phá kế hoạch của HK và người QG (VNCH)… Tất cả những tổ chức “cờ vàng ba sọc hải ngoại”, những nhà dân chủ “phản tỉnh” đấu tranh trong nước bị đưa ra nước ngoài… tất cả chỉ là “trò hề của…” mà thôi! Họ chính là “MTGPMN” thời nay tại HK! Dĩ nhiên, HK biết rõ các nhóm đó là một loại “MTGPMN” núp cờ vàng tại Mỹ mà thôi! (CIA họ không ngu đâu)… Lực lượng này “chửi CS” nhưng họ là người của CS… Đây là lực lượng “bọc lót”, đón gió cờ vàng khi thời thế đổi thay… Lực lượng này làm việc dưới sự chỉ đạo từ Hà Nội… Khi chính phủ HK muốn đưa “cờ vàng” trở về thì họ cũng xưng họ là “cờ vàng”… Họ sẽ tập trung lực lượng đánh phá “Chính phủ tổng thống Đào Minh Quân…

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s