🆕 HOÀNG TÔN 12/10/2019 || TCDY để giải thể đảng csvn và chống tàu cộng cướp nước

🆕 HOÀNG TÔN 12/10/2019 || TCDY để giải thể đảng csvn và chống tàu cộng cướp nước

══════════════════ *** TRƯNG CẦU DÂN Ý *** ══════════════════ Link này là của CPQGVNLT. Kính mời đồng bào và qúy vị nhân sĩ tham gia để TRƯNG CẦU DÂN Ý: ☞ cpqgvnlttcdy.com (http://www.cpqgvnlttcdy.com) ☞ tcdy.info (http://www.tcdy.info) ☞ tcdy.us (http://www.tcdy.us) ☞ tcdy.world (http://www.tcdy.world) *** LIÊN ĐOÀN HẬU DUỆ ĐỆ TAM VNCH *** – Đơn Xin Việc Làm / Đơn Xin Việc Làm ☞ vnch3.com (http://www.vnch3.com) *** Đơn Khiếu Nại (COMPLAINT) *** ☞ https://drive.google.com/file/d/1FxoaABAfcyeAYgBnIiceWjvAZpmj_PWI/view?usp=sharing ═════════════════════════════════════════ Downloads – (MP3 ~35 MB): https://drive.google.com/file/d/1rSpEQdaPIq_eUs2iRBlmjaPiJhEREtfi/view?usp=sharing – (For smartphones / 3GP ~75 MB): https://drive.google.com/file/d/1NQhbAEYjYXRpj8YCOueVtVXhX_NXT4yS/view?usp=sharing ————————————————————– CHÍNH PHỦ QUỐC GIA VIỆT NAM PROVISIONAL NATIONAL GOVERNMENT OF VIETNAM ☞ http://www.chinhphuquocgia.com/https://www.facebook.com/mr.daominhquan *** SỐ ĐT TRƯNG CẦU DÂN Ý *** 001 – 760-523-3011 001 – 657-549-0390 Sau tiếng bíp hãy để lại lời nhắn … Họ Tên địa chỉ ngày / tháng / năm sinh … Số đt hoặc số email / với nội dung tin nhắn tôi đồng ý bầu cho TTDMQ LÀM TỔNG THỐNG ĐỆ TAM VNCH ĐỂ GIẢI THỂ TÀ QUYỀN CS TRÊN QUÊ HƯƠNG nếu một người thì nói là tôi … nếu hơn hai người thì nói là chúng tôi … và một cuộc đt chỉ điện được khoảng 3/4 người thôi … vì là máy thâu cho nên được khoảng 3 phút …! E-mail liên lạc: tiengnoivnch@gmail.com *** CHÚC CÁC BẠN THÀNH CÔNG ***
Tìm trên Google.com từ khóa Quét QRCODE VNCH bạn sẽ biết cách giải thể Cộng Sản mà không tốn giọt máu nào, đơn giản chỉ mất 5 phút Trưng Cầu Dân Ý Website CPQGVNLT : http://www.chinhphuquocgia.com Website Trưng Cầu Dân Ý : http://www.tcdy.us http://www.tcdy.info http://www.tcdy.world http://www.cpqgvnlt.com http://www.cpqgvnlttcdy.com Website Hậu Duệ Đệ Tam VNCH. http://www.vnch3.com Youtube Tiếng Nói Quốc Nội : https://www.youtube.com/channel/UC5kx8kVRVn3nH-sJApBr8mw Fanpage : Tiếng Nói Quốc Nội https://www.facebook.com/Ti%E1%BA%BFng-N%C3%B3i-Qu%E1%BB%91c-N%E1%BB%99i-2662399710455380/ Chia sẽ, để ủng hộ kênh ngày một phát triển. #tcdy #vnch3 #qrcodevnch #tiengnoiquocnoi
Bản Tin VNCH
https://www.youtube.com/watch?v=lZWhHOma81U&feature=youtu.be

🆕 11/10/2019 – Chương Trình Phát Hình TRUYỀN THÔNG CÔNG LÝ

🆕 11/10/2019 – Chương Trình Phát Hình TRUYỀN THÔNG CÔNG LÝ

══════════════════ *** TRƯNG CẦU DÂN Ý *** ══════════════════ Link này là của CPQGVNLT. Kính mời đồng bào và qúy vị nhân sĩ tham gia để TRƯNG CẦU DÂN Ý: ☞ cpqgvnlttcdy.com (http://www.cpqgvnlttcdy.com) ☞ tcdy.info (http://www.tcdy.info) ☞ tcdy.us (http://www.tcdy.us) ☞ tcdy.world (http://www.tcdy.world) *** LIÊN ĐOÀN HẬU DUỆ ĐỆ TAM VNCH *** – Đơn Xin Việc Làm / Đơn Xin Việc Làm ☞ vnch3.com (http://www.vnch3.com) *** Đơn Khiếu Nại (COMPLAINT) *** ☞ https://drive.google.com/file/d/1FxoaABAfcyeAYgBnIiceWjvAZpmj_PWI/view?usp=sharing ═════════════════════════════════════════ Downloads – (MP3 ~25 MB): https://drive.google.com/file/d/1NKR5kJZA3nLtgxsqrUamN8W8FHLJJb9G/view?usp=sharing – (For smartphones / 3GP ~55 MB): https://drive.google.com/file/d/1eEdBX2pzdRS5mNvC_VUVOEZ_hkCNUZYh/view?usp=sharing ————————————————————– CHÍNH PHỦ QUỐC GIA VIỆT NAM PROVISIONAL NATIONAL GOVERNMENT OF VIETNAM ☞ http://www.chinhphuquocgia.com/https://www.facebook.com/mr.daominhquan *** SỐ ĐT TRƯNG CẦU DÂN Ý *** 001 – 760-523-3011 001 – 657-549-0390 Sau tiếng bíp hãy để lại lời nhắn … Họ Tên địa chỉ ngày / tháng / năm sinh … Số đt hoặc số email / với nội dung tin nhắn tôi đồng ý bầu cho TTDMQ LÀM TỔNG THỐNG ĐỆ TAM VNCH ĐỂ GIẢI THỂ TÀ QUYỀN CS TRÊN QUÊ HƯƠNG nếu một người thì nói là tôi … nếu hơn hai người thì nói là chúng tôi … và một cuộc đt chỉ điện được khoảng 3/4 người thôi … vì là máy thâu cho nên được khoảng 3 phút …! E-mail liên lạc: tiengnoivnch@gmail.com *** CHÚC CÁC BẠN THÀNH CÔNG ***
Tìm trên Google.com từ khóa Quét QRCODE VNCH bạn sẽ biết cách giải thể Cộng Sản mà không tốn giọt máu nào, đơn giản chỉ mất 5 phút Trưng Cầu Dân Ý Website CPQGVNLT : http://www.chinhphuquocgia.com Website Trưng Cầu Dân Ý : http://www.tcdy.us http://www.tcdy.info http://www.tcdy.world http://www.cpqgvnlt.com http://www.cpqgvnlttcdy.com Website Hậu Duệ Đệ Tam VNCH. http://www.vnch3.com Youtube Tiếng Nói Quốc Nội : https://www.youtube.com/channel/UC5kx8kVRVn3nH-sJApBr8mw Fanpage : Tiếng Nói Quốc Nội https://www.facebook.com/Ti%E1%BA%BFng-N%C3%B3i-Qu%E1%BB%91c-N%E1%BB%99i-2662399710455380/ Chia sẽ, để ủng hộ kênh ngày một phát triển. #tcdy #vnch3 #qrcodevnch #tiengnoiquocnoi
Bản Tin VNCH
https://www.youtube.com/watch?v=Z7edtDsLb-g&feature=youtu.be

🆕 LE HANG 11/10/2019 || Hiến Ước Lâm Thời

🆕 LE HANG 11/10/2019 || Hiến Ước Lâm Thời

══════════════════ *** TRƯNG CẦU DÂN Ý *** ══════════════════ Link này là của CPQGVNLT. Kính mời đồng bào và qúy vị nhân sĩ tham gia để TRƯNG CẦU DÂN Ý: ☞ cpqgvnlttcdy.com (http://www.cpqgvnlttcdy.com) ☞ tcdy.info (http://www.tcdy.info) ☞ tcdy.us (http://www.tcdy.us) ☞ tcdy.world (http://www.tcdy.world) *** LIÊN ĐOÀN HẬU DUỆ ĐỆ TAM VNCH *** – Đơn Xin Việc Làm / Đơn Xin Việc Làm ☞ vnch3.com (http://www.vnch3.com) *** Đơn Khiếu Nại (COMPLAINT) *** ☞ https://drive.google.com/file/d/1FxoaABAfcyeAYgBnIiceWjvAZpmj_PWI/view?usp=sharing ═════════════════════════════════════════ Downloads – (MP3 ~2 MB): https://drive.google.com/file/d/17UcT2tbFCKDr_Zno59x0QfFTEHnVGsAf/view?usp=sharing – (For smartphones / 3GP ~5 MB): https://drive.google.com/file/d/1P_CVQB2p-Y1NhljdbCD7RfPzyar8DaZM/view?usp=sharing ————————————————————– CHÍNH PHỦ QUỐC GIA VIỆT NAM PROVISIONAL NATIONAL GOVERNMENT OF VIETNAM ☞ http://www.chinhphuquocgia.com/https://www.facebook.com/mr.daominhquan *** SỐ ĐT TRƯNG CẦU DÂN Ý *** 001 – 760-523-3011 001 – 657-549-0390 Sau tiếng bíp hãy để lại lời nhắn … Họ Tên địa chỉ ngày / tháng / năm sinh … Số đt hoặc số email / với nội dung tin nhắn tôi đồng ý bầu cho TTDMQ LÀM TỔNG THỐNG ĐỆ TAM VNCH ĐỂ GIẢI THỂ TÀ QUYỀN CS TRÊN QUÊ HƯƠNG nếu một người thì nói là tôi … nếu hơn hai người thì nói là chúng tôi … và một cuộc đt chỉ điện được khoảng 3/4 người thôi … vì là máy thâu cho nên được khoảng 3 phút …! E-mail liên lạc: tiengnoivnch@gmail.com *** CHÚC CÁC BẠN THÀNH CÔNG ***
Tìm trên Google.com từ khóa Quét QRCODE VNCH bạn sẽ biết cách giải thể Cộng Sản mà không tốn giọt máu nào, đơn giản chỉ mất 5 phút Trưng Cầu Dân Ý Website CPQGVNLT : http://www.chinhphuquocgia.com Website Trưng Cầu Dân Ý : http://www.tcdy.us http://www.tcdy.info http://www.tcdy.world http://www.cpqgvnlt.com http://www.cpqgvnlttcdy.com Website Hậu Duệ Đệ Tam VNCH. http://www.vnch3.com Youtube Tiếng Nói Quốc Nội : https://www.youtube.com/channel/UC5kx8kVRVn3nH-sJApBr8mw Fanpage : Tiếng Nói Quốc Nội https://www.facebook.com/Ti%E1%BA%BFng-N%C3%B3i-Qu%E1%BB%91c-N%E1%BB%99i-2662399710455380/ Chia sẽ, để ủng hộ kênh ngày một phát triển. #tcdy #vnch3 #qrcodevnch #tiengnoiquocnoi
Bản Tin VNCH
https://www.youtube.com/watch?v=-Y1FtfV68zo&feature=youtu.be

🆕 Huấn từ TỔNG THỐNG ĐÀO MINH QUÂN ngày 14/09/2019 tại thành phố Melbourne, Úc châu

🆕 Huấn từ TỔNG THỐNG ĐÀO MINH QUÂN ngày 14/09/2019 tại thành phố Melbourne, Úc châu

══════════════════ *** TRƯNG CẦU DÂN Ý *** ══════════════════ Link này là của CPQGVNLT. Kính mời đồng bào và qúy vị nhân sĩ tham gia để TRƯNG CẦU DÂN Ý: ☞ cpqgvnlttcdy.com (http://www.cpqgvnlttcdy.com) ☞ tcdy.info (http://www.tcdy.info) ☞ tcdy.us (http://www.tcdy.us) ☞ tcdy.world (http://www.tcdy.world) *** LIÊN ĐOÀN HẬU DUỆ ĐỆ TAM VNCH *** – Đơn Xin Việc Làm / Đơn Xin Việc Làm ☞ vnch3.com (http://www.vnch3.com) *** Đơn Khiếu Nại (COMPLAINT) *** ☞ https://drive.google.com/file/d/1FxoaABAfcyeAYgBnIiceWjvAZpmj_PWI/view?usp=sharing ═════════════════════════════════════════ Downloads – (MP3 ~20 MB): https://drive.google.com/file/d/18GnjHIuAb9RPLLd9Y5qSPWfYeUMAhJK1/view?usp=sharing – (For smartphones / 3GP ~50 MB): https://drive.google.com/file/d/1q1L02K3-5Sd6mZGUiMdwydXwj5S5c-vP/view?usp=sharing ————————————————————– CHÍNH PHỦ QUỐC GIA VIỆT NAM PROVISIONAL NATIONAL GOVERNMENT OF VIETNAM ☞ http://www.chinhphuquocgia.com/https://www.facebook.com/mr.daominhquan *** SỐ ĐT TRƯNG CẦU DÂN Ý *** 001 – 760-523-3011 001 – 657-549-0390 Sau tiếng bíp hãy để lại lời nhắn … Họ Tên địa chỉ ngày / tháng / năm sinh … Số đt hoặc số email / với nội dung tin nhắn tôi đồng ý bầu cho TTDMQ LÀM TỔNG THỐNG ĐỆ TAM VNCH ĐỂ GIẢI THỂ TÀ QUYỀN CS TRÊN QUÊ HƯƠNG nếu một người thì nói là tôi … nếu hơn hai người thì nói là chúng tôi … và một cuộc đt chỉ điện được khoảng 3/4 người thôi … vì là máy thâu cho nên được khoảng 3 phút …! E-mail liên lạc: tiengnoivnch@gmail.com *** CHÚC CÁC BẠN THÀNH CÔNG ***
Tìm trên Google.com từ khóa Quét QRCODE VNCH bạn sẽ biết cách giải thể Cộng Sản mà không tốn giọt máu nào, đơn giản chỉ mất 5 phút Trưng Cầu Dân Ý Website CPQGVNLT : http://www.chinhphuquocgia.com Website Trưng Cầu Dân Ý : http://www.tcdy.us http://www.tcdy.info http://www.tcdy.world http://www.cpqgvnlt.com http://www.cpqgvnlttcdy.com Website Hậu Duệ Đệ Tam VNCH. http://www.vnch3.com Youtube Tiếng Nói Quốc Nội : https://www.youtube.com/channel/UC5kx8kVRVn3nH-sJApBr8mw Fanpage : Tiếng Nói Quốc Nội https://www.facebook.com/Ti%E1%BA%BFng-N%C3%B3i-Qu%E1%BB%91c-N%E1%BB%99i-2662399710455380/ Chia sẽ, để ủng hộ kênh ngày một phát triển. #tcdy #vnch3 #qrcodevnch #tiengnoiquocnoi
Bản Tin VNCH
https://www.youtube.com/watch?v=1MUTTy0spc8&feature=youtu.be

Rigan

Tìm trên Google.com từ khóa Quét QRCODE VNCH bạn sẽ biết cách giải thể Cộng Sản mà không tốn giọt máu nào, đơn giản chỉ mất 5 phút Trưng Cầu Dân Ý Website CPQGVNLT : http://www.chinhphuquocgia.com Website Trưng Cầu Dân Ý : http://www.tcdy.us http://www.tcdy.info http://www.tcdy.world http://www.cpqgvnlt.com http://www.cpqgvnlttcdy.com Website Hậu Duệ Đệ Tam VNCH. http://www.vnch3.com Youtube Tiếng Nói Quốc Nội : https://www.youtube.com/channel/UC5kx8kVRVn3nH-sJApBr8mw Fanpage : Tiếng Nói Quốc Nội https://www.facebook.com/Ti%E1%BA%BFng-N%C3%B3i-Qu%E1%BB%91c-N%E1%BB%99i-2662399710455380/ Chia sẽ, để ủng hộ kênh ngày một phát triển. #tcdy #vnch3 #qrcodevnch #tiengnoiquocnoi
Bản Tin VNCH
https://www.facebook.com/100026052427448/videos/405621533649591/

Rigan

Tìm trên Google.com từ khóa Quét QRCODE VNCH bạn sẽ biết cách giải thể Cộng Sản mà không tốn giọt máu nào, đơn giản chỉ mất 5 phút Trưng Cầu Dân Ý Website CPQGVNLT : http://www.chinhphuquocgia.com Website Trưng Cầu Dân Ý : http://www.tcdy.us http://www.tcdy.info http://www.tcdy.world http://www.cpqgvnlt.com http://www.cpqgvnlttcdy.com Website Hậu Duệ Đệ Tam VNCH. http://www.vnch3.com Youtube Tiếng Nói Quốc Nội : https://www.youtube.com/channel/UC5kx8kVRVn3nH-sJApBr8mw Fanpage : Tiếng Nói Quốc Nội https://www.facebook.com/Ti%E1%BA%BFng-N%C3%B3i-Qu%E1%BB%91c-N%E1%BB%99i-2662399710455380/ Chia sẽ, để ủng hộ kênh ngày một phát triển. #tcdy #vnch3 #qrcodevnch #tiengnoiquocnoi
Bản Tin VNCH
https://www.facebook.com/100026052427448/videos/405621533649591/

Rigan

Tìm trên Google.com từ khóa Quét QRCODE VNCH bạn sẽ biết cách giải thể Cộng Sản mà không tốn giọt máu nào, đơn giản chỉ mất 5 phút Trưng Cầu Dân Ý Website CPQGVNLT : http://www.chinhphuquocgia.com Website Trưng Cầu Dân Ý : http://www.tcdy.us http://www.tcdy.info http://www.tcdy.world http://www.cpqgvnlt.com http://www.cpqgvnlttcdy.com Website Hậu Duệ Đệ Tam VNCH. http://www.vnch3.com Youtube Tiếng Nói Quốc Nội : https://www.youtube.com/channel/UC5kx8kVRVn3nH-sJApBr8mw Fanpage : Tiếng Nói Quốc Nội https://www.facebook.com/Ti%E1%BA%BFng-N%C3%B3i-Qu%E1%BB%91c-N%E1%BB%99i-2662399710455380/ Chia sẽ, để ủng hộ kênh ngày một phát triển. #tcdy #vnch3 #qrcodevnch #tiengnoiquocnoi
Bản Tin VNCH
https://www.facebook.com/100026052427448/videos/405621533649591/